לוגו הפניקס smart לוגו הפניקס smart

מכרתם את הרכב ומבקשים לשמור את הזכויות עד לרכישת רכב אחר?
באפשרותכם לבצע הקפאה של הפליסה.
במצב זה הכיסוי הביטוחי אינו בתוקף לחלוטין מאחר והרכב אינו בחזקת המבוטח.
נוסעים לחו"ל לתקופה ארוכה?
באפשרותכם לבצע השבתת פוליסה.
במצב זה הפוליסה נשארת בתוקף, כל הכיסויים נשארים אך לא יחול כיסוי בעת נהיגת כלי הרכב המבוטח.
תקופת המינימום להשבתה היא 30 יום.
שימו לב, במקרים הבאים יש להעלות את המסמכים הנדרשים
הרכב נמכר
נדרש: אישור העברת בעלות
רכב נגנב *
נדרש: אישור משטרת ישראל
רכב הושבת *
נדרש: אישור השבתה ממשרד הרישוי
במקרים המסומנים בכוכבית אם תאריך ההקפאה המבוקש הינו רטרואקטיבי, חובה לצרף את המסמך הנדרש. אחרת, כניסת ההקפאה לתוקף תהיה בהתאם לתאריך הבקשה בטופס, אך לא לפני מועד קבלת הטופס ותעודת ביטוח החובה המקורית בחברה.
במידה ומסמכים המפורטים לא יצורפו לטופס בקשת ההקפאה – תעשה ההקפאה בהתאם לתנאי הפוליסה ובהתאם למועד שנקבע בה.
במידה וקיים שעבוד על הרכב נדרש להעלות טופס שחרור שעבוד.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן