Best friend – ביטוח עבור כלבים וחתולים

לתת את הטיפול הטוב ביותר לחיית המחמד שלך!
כל הסיבות לבטח אצלנו
  • החזר כספי בעבור טיפולים רפואיים ובדיקות מעבדה
  • החזר כספי בעבור תרופות
  • החזר כספי בעבור אשפוז
  • עד 700,000 ₪ אחראיות צד ג'