ביטוח נסיעות לחו"ל של הפניקס באמצעות יקיר לפיד ביטוח בע"מ

הדור הבא של ביטוח נסיעות לחו"ל

אפליקציה ייחודית המתאמת רופא בחו"ל 24/7 ומשלמת במקומכם
התייעצות עם רופא בחו"ל בעברית 24/7
כיסוי מגן קורונה שיידאג במקרה של מגיפה
החל מ-$2 ליום!
UNLIMITED ללא הגבלה על הוצאות רפואיות בחו"ל
מקום ראשון במדד השירות הפניקס smart travel זכתה במקום הראשון של שירות
פורסם ב9/2020
השירות הינו לרוכשים פוליסת נסיעות לחו"ל של הפניקס smart travel ובכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.
השירות יינתן באמצעות אפליקציה של חברת אייר דוקטור בע"מ, (Air doctor ltd) בהתאם לתנאי השימוש באפליקציה.
הקבלה לביטוח הינה בכפוף לתנאי ההצטרפות והחיתום בהפניקס חברה לביטוח בע"מ.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן