נמצאים בחו"ל וצריכים להאריך את הביטוח? אין בעיה! פשוט ממלאים טופס בקשה קצר. יש לכם אפשרות להאריך את הביטוח בכפוף לתנאי הביטוח.
תנאי הביטוח החדש יהיו זהים לביטוח שאתם מאריכים. העלות תעודכן בהתאם לתעריף החברה בזמן ביצוע ההארכה.
תקופת הביטוח המירבית לפוליסה הבסיסית:
1. למבוטחים עד גיל 60 – עד 180 ימים
2. למבוטחים מגיל 61 עד 75 – 120 ימים
3. למבוטחים מגיל 76 עד 80 – 60 ימים
4. למבוטחים מגיל 81 עד 85 – 30 ימים
5. למבוטחים מגיל 86 עד 90 – 30 ימים
תקופת הביטוח המירבית להוצאות בגין החמרה בחו"ל בלתי צפויה במהלך הריון שגרתי עד שבוע 32 של מבוטחת שגילה עד 46 : עד 30 יום

רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן