לוגו הפניקס smart לוגו הפניקס smart

אנחנו תמיד מצטערים לראות שמשהו נגמר...
אם סיבת הביטול היא תעריף הביטוח, נשמח לנסות ולהציע לך הצעה טובה יותר בפניקס smart בטלפון 5432*.
אם בכל זאת ברצונך לבטל את ביטוח הרכב, ניתן להגיש בקשה לביטול והיא תטופל בתוך 48 שעות מרגע קבלת הבקשה.
חשוב לדעת - היעדר ביטוח עלול להותיר את הנוהגים ברכב ואף את הרכב ללא כיסוי ביטוחי במקרה של נזקי גוף ו/או רכוש ובהתאם לתנאי הפוליסה המבוטלת.
שימו לב, במקרים הבאים יש להעלות את המסמכים הנדרשים
הרכב נמכר
נדרש: אישור העברת בעלות
רכב נגנב *
נדרש: אישור משטרת ישראל
רכב הושבת *
נדרש: אישור השבתה ממשרד הרישוי
קיים כפל ביטוח *
נדרש: עותק של הפוליסה הנגדית
במקרים המסומנים בכוכבית אם תאריך הביטול המבוקש הינו רטרואקטיבי, חובה לצרף את המסמך הנדרש. אחרת, כניסת ביטול לתוקף תהיה בהתאם לתאריך הבקשה בטופס, אך לא לפני מועד קבלת הטופס ותעודת ביטוח החובה המקורית בחברה.
במידה ומסמכים המפורטים לא יצורפו לטופס בקשת הביטול – יעשה הביטול בהתאם לתנאי הפוליסה ובהתאם למועד שנקבע בה.
במידה וקיים שעבוד על הרכב נדרש להעלות טופס שחרור שעבוד.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן