רוצה לקבל העתק של ביטוח הרכב שלך, תעודת החובה או את תנאי הפוליסה? בשמחה!
אפשר להוריד את הקובץ אחרי תהליך הזדהות קצרצר.
מה יש בהעתק פוליסת הביטוח? תעודת החובה, את כל הפרטים של ביטוח הרכב שלך כפי שנתת לנו: פרטי הנהגים, סוג הביטוח, עלויות ודרכים ליצירת קשר.
מה יש בתנאי הביטוח? את כל הפרטים והתנאים המלאים של הביטוח, כולל הכיסויים הביטוחיים שמגיעים לך.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן