לוגו הפניקס smart לוגו הפניקס smart

רוצה לראות את פירוט התשלומים עבור ביטוח הרכב שלך?
באתר "הפניקס אישי", בתפריט ב"ברור חיובים ועדכן אמצעי תשלום" ניתן למצוא פירוט אודות כל החיובים.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן