אנחנו תמיד מצטערים לראות שמשהו נגמר...
אם סיבת הביטול היא תעריף הביטוח, נשמח לנסות ולהציע לך הצעה טובה יותר בהפניקס smart בטלפון 5432*
אם בכל זאת, ברצונך לבטל את הפליסה הקיימת, ניתן להגיש בקשה לביטול בדרכים הבאות: שליחת הבקשה
למס' הפקס 037337731
שליחת מייל לכתובת digital@fnx.co.il
או כאן ע"י בחירה באפשרות המתאימה ובקשתך לביטול תטופל בתוך 48 שעות מרגע הבקשה
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן