רוצה לקבל העתק של ביטוח חיות המחמד שלך או את תנאי הפוליסה? בשמחה!
אפשר להוריד את הקובץ אחרי תהליך הזדהות קצרצר.
מה יש בהעתק פוליסת הביטוח? את כל הפרטים של ביטוח חיות המחמד שלך, פרטי המבוטחים, עלות הביטוח, סוג הביטוח ודרכים ליצירת קשר.
מה במפרט הביטוח? את כל הפרטים והתנאים של הביטוח, כולל הכיסויים הביטוחיים שמגיעים לך.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן