לוגו הפניקס smart לוגו הפניקס smart

רוצה לקבל אישור קיום ביטוח באנגלית?
לאחר תהליך הזדהות קצר ניתן לקבל אישור לנסיעתכם באנגלית המכיל את תנאי הפוליסה העיקריים .
מה מכיל האישור? פרטי המבוטחים באנגלית, מספר דרכון , פרטים על הכיסויים העיקריים בפוליסה כולל התייחסות למגפת הקורונה, פרטים ליצירת קשר , מספר פוליסה ותקופת הביטוח.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן