רוצה לקבל העתק של ביטוח נסיעות לחו"ל שלך או את תנאי הפוליסה? בשמחה!
אפשר להוריד את הקובץ אחרי תהליך הזדהות קצרצר.
מה יש בהעתק פוליסת הביטוח? את פרטי המבוטחים, עלות הביטוח , סוג הביטוח ודרכים ליצירת קשר.
מה יש במפרט הביטוח? את כל הפרטים והתנאים של הביטוח, כולל הכיסויים הביטוחיים שמגיעים לך.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן